Class Schedule

Last Updated: 7/24/2019 2:14 PM

 

            Regular Bell Schedule               Begins   Ends 
1st Block 7:50 am

9:28 am

2A 9:32 am 10:20 am
2B 10:23 am

11:11 am

3rd Block 11:15 am 1:19 pm
4th Block 1:22 pm 3:00 pm
 
           Regular Lunch Schedule            Begins   Ends 
1st Lunch: 11th - 12th 11:14 am 11:40 am
2nd Lunch: 9th-10th  11:44 am 12:10 pm
3rd Lunch: 7th - 8th 12:14 pm 12:40 pm
     Morning Activity Bell Schedule        Begins   Ends 
1st Block 7:50 am 9:28 am
2A 9:32 am

10:15 am

2B 10:19 am 11:02 am
ACTIVITY 11:06 am 11:30 am
3rd Block 11:34 am 1:26 pm
4th Block 1:30 pm 3:00 pm
   Morning Activity Lunch Schedule     Begins   Ends 
1st Lunch 11:34 am 12:00 pm
2nd Lunch 12:04 pm 12:30 pm
3rd Lunch 12:34 pm 1:00 pm